Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

ΠΜΣ «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία

Ανάπτυξη, Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων»
Πληροφορίες

Πύλη ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία