ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι δηλωσεις μαθημάτων για τους φοιτητές ξεκινούν από σήμερα μέχρι και τις 5 Απριλίου.