Έκτακτη ανακοίνωση: παράταση δηλώσεων

Έκτακτη ανακοίνωση: παράταση δηλώσεων

Οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται μέχρι και την 1/12/2019