Μη παρεμβατική αντιμετώπιση παχυσαρκίας & Ανεπιθύμητες ενέργειες από καλλυντικά-Τοξικολογία

Μη παρεμβατική αντιμετώπιση παχυσαρκίας & Ανεπιθύμητες ενέργειες από καλλυντικά-Τοξικολογία

Η θεωρία του μαθήματος Μη παρεμβατική αντιμετώπιση παχυσαρκίας & το μάθημα Ανεπιθύμητες ενέργειες από καλλυντικά-Τοξικολογία θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Τρίτη 10/12/2019 (ώρα 11:οο) και την Τετάρτη 11/12/2019  (ώρα 11:00) αντιστοίχως