Συμμετοχή του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Χημείας, Βιοχημείας και Κοσμητολογίας» (ChemBiochemCosm) στη βραδιά του Ερευνητή