ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ)

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών με πρόγραμμα ΤΕΙ, παρακαλούνται όπως καταθέσουν στη γραμματεία του Τομέα τους μέχρι και τις 6.12.2019 την αίτηση ορκωμοσίας.