Διδακτορικές Σπουδές

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας έχει ως στόχο την προαγωγή της επιστήμης μέσω πρωτότυπης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα. Ταυτόχρονα προσφέρει στον Υποψήφιο Διδάκτορα εξειδίκευση και ακαδημαϊκές δεξιότητες.Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ακαδημαϊκός τίτλος που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει πραγματοποιήσει πρωτότυπη επιστημονική έρευνα εις βάθος και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με αυτόνομη παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Ο τίτλος που απονέμεται είναι αυτός του Διδάκτορα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.