Γνωστικό Αντικείμενο Σπουδών

Τα γνωστικά πεδία της Δερματοαισθητικής πολύ συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:
1. Η αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων (όπως ακμή, γήρανση-φωτογήρανση, παχυσαρκία,ανεπιθύμητη τριχοφυΐα) από Αισθητικούς με αισθητικές πράξεις σύννομες με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
2. Η μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, η φωτοανάπλαση και η εξελιγμένη αισθητική ηλεκτροθεραπεία προσώπου αποτελούν νέα πεδία της Δερματοαισθητικής
3. H εξέλιξη της θαλασσοθεραπείας και η ανάπτυξη των κέντρων ιαματισμού (spa therapy) καθώς και του ιαματικού τουρισμού έχουν διευρύνει σημαντικά το γνωστικό αντικείμενο που υποστηρίζεται από τον Τομέα μας.
4. Η απομάκρυνση της τριχοφυΐας με σύγχρονες μεθόδους, όπως βιοχημικές μέθοδοι, ηλεκτρικές μέθοδοι, και laser, αποτελούν επίσης γνωστικό αντικείμενο της Δερματοαισθητικής και κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα των αποφοίτων μας.
5. H διορθωτική ψιμυθίωση διαρκείας είναι επίσης ένα νέο πεδίο της Δερματοαισθητικής και Δερματοκοσμητολογίας
6. Η συνεπικούρηση ομάδων που αποτελούνται από εξειδικευμένους επιστήμονες υγείας όπως Ιατρούς Ογκολόγους, Ιατρούς Ακτινοθεραπευτές, Πλαστικούς Χειρουργούς, Δερματολόγους, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Φυσικοθεραπευτές, Αισθητικούς και Κοσμητολόγους για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών στο δέρμα από τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία στους ογκολογικούς ασθενείς αποτελεί ένα ακόμη νέο γνωστικό πεδίο του Τομέα μας.
7. Η εξέλιξη της Αισθητικής Δερματολογίας φέρει συχνά αντιμέτωπους τους Αισθητικούς με ανθρώπους που έχουν ακολουθήσει ιατρικές αισθητικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εμφάνισης τους ή την αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων. Η καλή γνώση της Δερματολογίας είναι απαραίτητη για τον Αισθητικό και Κοσμητολόγο, ώστε να μπορέσει να εκτελέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αισθητικές πράξεις σύννομες με τα επαγγελματικά δικαιώματά του, σε ανθρώπους που έχουν ακολουθήσει και ιατρικές αισθητικές παρεμβάσεις.
Τα γνωστικά πεδία της Δερματοκοσμητολογίας πολύ συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:
1. Έρευνα και Ανάπτυξη νέων καλλυντικών προϊόντων.
2. Mελέτη των μηχανισμών δράσης βιοδραστικών ουσιών που ενσωματώνονται στα καλλυντικά.
3. Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων σε βιομηχανική κλίμακα
4. Ποιοτικός έλεγχος (φυσικοχημικές μέθοδοι, μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης, μικροβιολογικός έλεγχος, έλεγχοι σταθερότητας), των πρώτων υλών, του τελικού προϊόντος και των υλικών συσκευασίας.
5. Αποτελεσματικότητα των παραγόμενων προϊόντων-Απόδειξη ισχυρισμών δράσης των καλλυντικών προϊόντων.
6. Πρόσφατα, σύμφωνα με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας (7η, τροποποίηση, Υπ. Απόφαση 352/2009) προς τις κοινοτικές οδηγίες στον Τομέα καλλυντικών (Οδηγία 2004-94-ΕΚ της 15.9.2004), επιβάλλεται τεκμηρίωση της τοξικολογικής ασφάλειας των καλλυντικών. Έτσι η τοξικολογία με εξειδίκευση στην Κοσμητολογία, έχει καταστεί ένας ακόμη σημαντικός τομέας.
7. Επίσης η ενσωμάτωση φυτικών συστατικών σε καλλυντικά προϊόντα είναι μια νέα ισχυρή τάση της σύγχρονης Κοσμητολογίας-Φυτοκοσμητολογίας και αποτελεί ένα από τα αντικείμενα πολλών βιομηχανιών καλλυντικών της χώρας μας, η οποία διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα.
8. Η επίδραση της παραγωγής και χρήσης καλλυντικών προϊόντων στο περιβάλλον αποτελεί ένα επιπλέον νέο πεδίο της Δερματοκοσμητολογίας καθώς και η λήψη βιοδραστικών ουσιών και πρώτων υλών από ανανενώσιμες πηγές (πράσινη χημεία, βιοτεχνολογία).
9. Η ανάπτυξη των δερμοκαλλυντικών- «φαρμακοκαλλυντικών» αποτελεί επίσης μια νέα επέκταση της Δερματοκοσμητολογίας. Τα καλλυντικά που συνδυάζουν μια τοπική καλλυντική ιδιότητα με μια δερματολογική δράση, δρουν τοπικά στο δέρμα, επικουρικά σε μία φαρμακευτική αγωγή και περιέχουν δραστικές ουσίες, οι οποίες πιθανόν συνδυαστικά με μία αγωγή να τροποποιούν τις βιοχημικές διαδικασίες του δέρματος με κύριο σκοπό τη βελτίωση ή συντήρηση των κλινικών σημείων μιας κατάστασης, που μπορεί να θεωρηθεί ως «πάθηση-μη πάθηση» αποδίδονται με τον όρο «δερμοκαλλυντικά» ή «Cosmeceuticals». Η νομοθετική ρύθμιση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που παράγονται στα εργοστάσια καλλυντικών μετά από έγκριση από τον ΕΟΦ, αποτελεί ένα ακόμη υπό εξέλιξη πεδίο της Δερματοκοσμητολογίας.