Μεταπτυχιακές Σπουδές

H Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και σε συνεργασίαμε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, οργάνωσε και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 έως 31/12/2014 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 των Ν. 2083/92. Το μεταπτυχιακό λειτούργησε από το 2004 ως το 2008 στα πλαίσια αναμόρφωσης Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ. Από το 2008 ως 31/12/2014 συνέχισε να λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενο (βάσει των ΦΕΚ 1990/Β’/31-12-04, τροπ.-συμπλ.ΦΕΚ 204/Β /17-02-05, τροπ.ΦΕΚ 214/Β /22-02-07)

Υπεύθυνη εκ μέρους του ΤΕΙ η Δρ. Ε.Πρωτόπαπα, Καθηγήτρια, τ.Κοσμήτωρ της ΣχολήςΕπαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας