Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών είναι η απόκτηση γνώσεων των φοιτητών στο γενικά αντικείμενα των Βιοϊατρικών Επιστημών όπως η Φυσιολογία, η Ανατομική, η Βιοχημεία, η Βιοστατιστική, η Νοσολογία κ.λπ. και στα παραδοσιακά αλλά και τα νέα γνωστικά πεδία της Δερματοαισθητικής και της Δερματοκοσμητολογίας με την εισαγωγή μαθημάτων σχετικά με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις του γνωστικού αντικειμένου.
Η δομή του προγράμματος αποσκοπεί επίσης στην απόκτηση της ικανότητας από τους φοιτητές να κατανοήσουν και να διαχειριστούν μελλοντικές επιστημονικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της Δερματοαισθητικής και Δερματοκοσμητολογίας αλλά και στο ευρύτερο πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών.
Η οργάνωση του προγράμματος θέτει τις απαιτούμενες βάσεις, για όποιον το επιθυμεί, για περαιτέρω σπουδές και συμμετοχή σε ερευνητικές διαδικασίες.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Βachelor in Cosmetic Science, University of Sunderland
2. Department of Toxicology, Dermato-Cosmetology and Pharmacognosy Vrije Universiteit, Brussel (4 years BS)
3. Department of Pharmacy and Cosmetic Science, De Montfort University, England (4 years BS)
4. University of Toledo, Toledo, OH, United States, B.S. in Pharmaceutical Sciences, Cosmetic Science & Formulation Design (4 years BS)
5. Medical University of Bialystok, Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine, BS in Cosmetology 6. Department of Food and Cosmetic Science, Tokyo University (4 years BS)
7. Department of Cosmetic science, University of Taiwan (4 years BS)
8. Department of Fragrance and Cosmetic Science, Kaohsiung Medical University (4 years BS)
9. Mae Fah Luang University School of Cosmetic Science Chiang Rai, Thailand (4 years BS)
10. Victoria University, Australia, BSc Dermal Sciences (4 years BS)