ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στην Γ και Δ ομάδα του εργαστηρίου Ηλεκτρικής Δερματοθεραπείας προκειμένου να μη χάσουν το εργαστήριο της Τετάρτης 25/3/20 παρακαλούνται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο την Παρασκευή 27/3/20 στη ΣΤ ή στη Ζ ομάδα .
Σε περίπτωση που δεν μπορούν λόγω σύμπτωσης με άλλο εργαστήριο τότε να επιλέξουν όποια ομάδα απο τις Α,Β,Ε επιιθμούν για να το παρακολουθήσουν.
Απαραίτητο να το δηλώσετε στον καθηγητή της ομάδας που θα το παρακολουθήσετε
Β.Κεφαλά