Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία
3063 Βασικές Αρχές Δερματοκοσμητολογίας ΜΕΥ 4 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
3075-3076 Βασικές αρχές Δερματολογίας ΜΕΥ 6 7 Ράλλης Ευστάθιος

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011 Διατροφή και Δέρμα ΜΕΥ 3 4 Κίντζιου Ελένη
4021-4022 Ιαματική Δερματοθεραπεία ΜΕΥ 5 7 Κίντζιου Ελένη
4031 Δερματοαισθητική Ι ΜΕ 3 4 Κεφαλά Βασιλική
4041 Χημεία & Κοσμητολογία Φυσικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 4 Βαρβαρέσου Αθανασία
4051 Δερματολογία Ι ΜΕΥ 3 4 Ράλλης Ευστάθιος
4061-4062 Δερματοκοσμητολογία Ι ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία ΙΙ – Laser ΜΕ 6 7 Γκρεκ Ιωάννα
7021-7022 Μη Παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας ΜΕ 6 7 Κίντζιου Ελένη
7031-7032 Ενζυμική Δερματοθεραπεία ΜΕ 5 7 Πρωτόπαπα Ευαγγελία
7041 Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών ΜΕ 3 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
7051 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΜΕΥ 2 4  
7052 Νομοθεσία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΜΕΥ 2 4  

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8011 Εναλλακτικές Θεραπείες ΜΕΥ 3 5 Κίντζιου Ελένη
8021 Αξιολόγηση Ασφάλειας Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 5  
8031 Βιοηθική ΜΕΥ 3 5 Γκρεκ Ιωάννα
8041 Ασφάλεια Laser ΜΕΥ 3 5 Σιανούδης Ιωάννης
8051 Γήρανση – Μακροζωΐα ΜΕΥ 3 5  
8061 Υγιεινή και Επιδημιολογία ΜΕΥ 3 5  
8071 Δερματολογία και Αισθητική σε Ειδικούς Πληθυσμούς ΜΕΥ 3 5 Ράλλης Ευστάθιος, Κεφαλά Βασιλική
8081 Συσκευασία Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 5  
8091 Φυσικά και Βιολογικά Καλλυντικά ΜΕΥ 3 5  
80101-80102 Αισθητική Γυμναστική ΜΕΥ 3 5 Πρωτόπαπα Ευαγγελία, Σφύρη Ελένη
80111 Αισθητική και Δερματοκοσμητολογία στους Ογκολογικούς Ασθενείς ΜΕΥ 3 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
80121-80122 Πλαστική Χειρουργική και Αθλητική Δραστηριότητα ΜΕΥ 3 5 Θαλασσινός Νικόλαος, Τερτίπη Νίκη
80131 Δερματικές εφαρμογές Laser και Φωτονικής ΜΕΥ 3 5 Γκρεκ Ιωάννα, Ράλλης Ευστάθιος
80141 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 10  
80151 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 10