Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο  Δερματολογίας-Αισθητικής – Εφαρμογών Laser

Laboratory of Dermatology – Aesthetics – Laser applications – LabLAD

ΦΕΚ Ίδρυσης

Ιστοσελίδα : https://lablad.uniwa.gr/

Διευθύντρια : Βασιλική Κεφαλά 

Μελη : Κεφαλά Βασιλική, Ράλλης Ευστάθιος, Σφύρη Ελένη, Τερτίπη Νίκη


Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας

Laboratory of ChemBio-chemCosm Chemistry, Bioche-mistry and Cosmetic Science

Το εργαστήριο είναι Διατομεακό. Ανήκει στο Τμήμα και αποτελείται από μέλη των Τομέων Αισθητικής και Κοσμητολογίας & Ιατρικών Εργαστηρίων

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ Ίδρυσης (Διορθωμένο)

Ιστοσελίδα : https://chembiochemcosm.uniwa.gr/

Διευθυντής : Πέτρος Καρκαλούσος

Μέλη: Βαρβαρέσου Αθανασία, Καρκαλούσος Πέτρος, Κίντζιου Ελένη, Παπαγεωργίου Σπύρος, Πρωτόπαπα Ευαγγελία, Τράπαλη Μαρία, Φούντζουλα Χριστίνα.